flag

ul. Johna Baildona 16/2, 40‑115 Katowice

ul. Johna Baildona 16/2
40‑115 Katowice

Tłumaczenia zwykłe

Posiadamy tłumaczy z wieloletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów z różnorodnych dziedzin. Tłumacze przekładając teksty korzystają zarówno z nieustannie zdobywanego wykształcenia i posiadanego doświadczenia, jak i z dostępnych źródeł konsultując się ze specjalistami w danej dziedzinie.

Handel

Handel

oferty handlowe, zapytania ofertowe, faktury, korespondencja firmowa i inne

Technika i technologia

Technika i technologia

instrukcje obsługi, dokumentacje techniczno-ruchowe, specyfikacje techniczne, katalogi produktów, karty charakterystyki i inne

Prawo

Prawo

umowy, akty notarialne, dokumenty rejestracji spółki, apostille, wyroki sądowe, testamenty, rozporządzenia i dokumenty UE, opinie prawne, ustawy i rozporządzenia i inne

Medycyna

Medycyna

artykuły naukowe, instrukcje aparatury medycznej, ulotki produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wypisy ze szpitali, wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych, zwolnienia lekarskie i inne

Bezpłatna wycena

W celu otrzymania bezpłatnej wyceny prosimy o wypełnienie poniższych danych oraz załączenie dokumentów

Załącz